Pressmeddelande 2021-10-26

Tillgängligheten fortfarande påverkad

Covid-19-pandemin har fortfarande påverkan på tillgängligheten till vården. Men nu kommer också tecken på förbättringar.

Det framgick vid tisdagens sammanträde i regionstyrelsen.

66 procent av patienterna i Kalmar län fick i september en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 49 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 83 procent i jämförelse med 66 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de bättre.

Vid Oskarshamns sjukhus var omkring 90 procent och vid Västerviks sjukhus 80 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i september färdigbehandlade inom fyra timmar, medan omkring 60 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.

Tillgängligheten i september när det gäller första besök till barn- och ungdomspsykiatrin var god. Cirka 91 procent av patienterna fick tid inom 30 dagar. Däremot fick bara 40 procent tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar. 82 procent fick tid för återbesök inom medicinskt måldatum.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 97 procent tid till första besök inom 90 dagar, 92 procent fick tid till återbesök inom medicinskt måldatum.

Primärvården uppvisar tillgänglighetssiffror lite över genomsnittet för landet, 85 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i augusti fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. 100 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under september fick tid inom tre dagar. Under 2021 har tillgängligheten aldrig varit under 93 procent någon månad.

För 1177 Vårdguiden på telefon var den genomsnittliga väntetiden 28,25 minuter i september. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var sex procent.

1177.se som är den första ingången till vården har haft en kraftig ökning av alla sina parametrar under pandemin. I september gjordes drygt 250 000 besök i länet på sidan. Nästan 300 000 inloggningar gjordes i e-tjänsterna. 209 340 länsbor hade i september ett konto på 1177.se.

Efter en nedgång i juli och augusti ökade de digitala vårdmötena åter igen under september. Totalt 776 sådan genomfördes, att jämföra med 434 i september förra året.

Inom folktandvården prioriteras barnen för att uppnå minst samma tillgänglighet som innan pandemin senast i januari 2022. Återhämtningen går enligt plan men ett fåtal kliniker har ett besvärligt läge på grund av resursbrist. För att ytterligare öka tempot och hjälpa dessa startas extra helginsatser för de kliniker med störst behov av hjälp.

 

Uppdaterad 26 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet