En person får en spruta med influensavaccin
Pressmeddelande 2020-10-19

Tidbokning för årets influensavaccination

Av förebyggande skäl under covid-19-pandemin krävs tidbokning för att vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa.

För dem som tillhör en riskgrupp startar vaccinationerna den 3 november, och det går att boka tid redan nu. För övriga är vaccinationsstarten i december.

Bokning sker genom e-tjänsterna på 1177.se eller att man ringer till sin mottagning. För att se vad som gäller för respektive mottagning hänvisas invånarna att läsa mer på mottagningens sida på 1177.se. Det är för att undvika trängsel under pågående covid-19-pandemi som de flesta offentliga och privata mottagningar väljer att undvika drop-in-tider i år och istället erbjuda vaccination genom tidbokning.

- Varje hälsocentral har anpassat sitt vaccinationserbjudande utifrån lokala förutsättningar för att kunna erbjuda vaccinationen på ett riskfritt sätt. Det innebär att tid och lokal kan komma att variera beroende på vilken hälsocentral man tillhör. Vill man boka tid via telefon, kan det dröja någon dag innan man blir återuppringd, säger Monica Hultqvist, samordningsansvarig för vaccinationerna på de offentliga hälsocentralerna.

För den som tillhör en riskgrupp är det av särskild betydelse i år att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Det är en förebyggande åtgärd mot influensa och under pågående covid-19-pandemi är det av särskild vikt att minska risken att många blir sjuka i både influensa och i covid-19, eftersom det ökar belastningen på många funktioner i samhället, inte minst på hälso- och sjukvården Om man trots vaccination insjuknar i influensa blir sjukdomsförloppet ofta mildare. Influensavaccinet ger inget skydd mot covid-19.

Vaccinet som upphandlats innehåller de fyra stammar som WHO rekommenderat inför säsongen och antalet doser uppskattas vara tillräckliga till alla som behöver. Vaccinet mot säsongsinfluensa är ett väl beprövat vaccin och allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

- Med stigande ålder försämras immunförsvaret och skyddet mot influensa avtar. Även den som annars känner sig frisk kan bli svårt sjuk och få följdsjukdomar som lunginflammation och andningssvikt. Det kan ta lång tid att återhämta sig. Därför är det så viktigt att de grupper som riskerar att bli svårare sjuka i influensa vaccinerar sig, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Den som tillhör en riskgrupp erbjuds vaccination under november månad och kan redan nu boka tid. I december erbjuds övriga att vaccinera sig. Folkhälsomyndigheten rekommenderar denna prioritering för att säkra att de som mest behöver vaccinet får det.

Region Kalmar län erbjuder avgiftsfri vaccination för följande grupper:

  • alla som i år fyller 65 år eller är äldre,
  • alla gravida,
  • personer med kroniska sjukdomar som hjärt- och/eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt eller personer med kraftigt nedsatt immunförsvar eller med nedsatt lungfunktion.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa att vaccinera sig. Arbetsgivaren beslutar om vaccinationen ska vara kostnadsfri.

Också personer i hushåll där det bor någon med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas att vaccinera sig. Detta är dock inte kostnadsfritt.

Det kostar 160 kronor att vaccinera sig om man inte ingår i en riskgrupp.

Mer information

Monica Hultqvist, samordningsansvarig inom primärvården          
0480-818 35

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare, kontakt genom pressjouren         
0480-841 31                      

 

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet