Pressmeddelande 2021-10-26

Teleproblem lösta

Telefonin fungera nu normalt igen inom Region Kalmar läns verksamheter.

De problem som uppstod i samband med en uppgradering av brandväggar på tisdagsmorgonen är lösta. Det går nu att ringa till och från de olika verksamheterna igen.

Uppdaterad 26 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet