Pressmeddelande 2021-02-02

Tecken på ökad spridning av brittisk covid-variant

Folkhälsomyndigheten varnar för att den brittiska varianten av coronaviruset kan ha en liknande spridning i Sverige som i flera europeiska länder.

I en omfattande stickprovskontroll var andelen ungefär tio procent av de positiva proverna. Ett besked som inte överraskar smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

- Det var väntat att det skulle hittas fler fall av virusvarianter när övervakningen utökades. I vårt eget län finns i dagsläget två bekräftade fall av den brittiska varianten. Prover från Region Kalmar län har inte ingått i Folkhälsomyndighetens stickprov och vi har därför inte motsvarande siffror på hur det ser ut i vårt län. Men det vore inte förvånande om vi nu eller inom en snar framtid också ligger på ungefär samma nivå, alltså att omkring tio procent av de smittade har drabbats av den brittiska varianten, säger Lisa Labbé Sandelin.

Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vilka prover som ska skickas för sekvensering. Hittills har Klinisk Mikrobiologi i Kalmar skickat 43 prover för typning varav svar har erhållits i 18 fall. Ytterligare prover kommer att skickas i veckan och övervakningen utökas succesivt. Ett antal prover har även skickats för sekvensering från Dynamic Code, det laboratorium som analyserar självtesterna.

Region Kalmar län inväntar nu besked på hur den nya situationen kring covid-19 i Sverige kommer att påverka gällande rekommendationer och råd. Resultaten från stickprovskontrollen är preliminära och det pågår fortsatta analyser för att bekräfta resultaten. Det nuvarande kunskapsläget tyder på att smittsamheten av den brittiska varianten är högre än för övriga virusvarianter, men det är oklart om den orsakar allvarligare sjukdom.

- Även om trenden avseende bekräftade fall i vårt län är nedåtgående sedan ett par veckor gör denna nya information att jag verkligen vill understryka vikten av att alla följer de föreskrifter och allmänna råd som finns. Undvik onödiga kontakter och resor, jobba hemifrån om du kan och stanna hemma och provta dig när du är sjuk.

 

Mer information

Lisa Labbé Sandelin
Kontakt sker genom pressjouren: 0480 - 841 31

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet