Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på Krösatåget på Stångådalsbanan.
Pressmeddelande 2022-10-06

Tågstopp i Mörlunda ska utredas

Ett möjligt tågstopp i Mörlunda ska nu undersökas.

Kollektivtrafiknämnden gav på torsdagen trafikdirektör Christer Holmgren i uppdrag att ta kontakt med Trafikverket för att undersöka möjligheterna och eventuella konsekvenser av ett tågstopp i Mörlunda.

Under hand har kollektivtrafiknämndens ordförande Peter Wretlund (S) tidigare gett trafikdirektören i uppdrag att undersöka om ett tågstopp i Mörlunda är möjligt utan att ankomsttiderna försämras i Kalmar respektive Linköping.

Bakgrunden till beslutet är ett nämndsinitiativ av Anders Andersson (KD).

Uppdraget ska redovisas vid ett senare sammanträde i kollektivtrafiknämnden.

Gott resultat av kampanjer

Kollektivtrafiknämnden fick vid sitt sammanträde också en redovisning av de kampanjer som Kalmar länstrafik genomfört under året för att locka tillbaka resenärer till kollektivtrafiken efter de senaste årens pandemi. Dels har det rört sig om 30-procentig rabatt på biljettpriset mellan 4 april – 3 maj och dels gratis resande med kollektivtrafiken inom Kalmar län under ett dygn den 22 september.

Rabattkampanjen bidrog till 55 procent ökad försäljning av periodbiljetter och 61 procent ökad försäljning av seniorbiljetter jämfört med mars månad 2022.  Försäljningen av antalet enkelbiljetter ökade under perioden med 9 procent och sammanfattningsvis ökade den totala försäljningen av biljetter med 16 procent jämfört med mars 2022. Sedan kampanjen genomfördes ligger Kalmar länstrafiks biljettförsäljning på ungefär samma nivå som år 2019 vilket är det senaste rekordåret.

Det fria resandet under bilfria dagen den 22 september mottogs positivt av resenärer inom länet. Exakt resandestatistik saknas från dagen då resenärer inte behövde köpa eller blippa biljetter för att resa med kollektivtrafiken. Signaler från förare, trafikledning och resenärer påtalar dock att intresset för att resa med kollektivtrafiken under dagen var stort.

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet