Passagerare vid Öresundståg
Pressmeddelande 2019-06-14

Sveriges största tågaffär i hamn

Idag undertecknas det nya trafikavtalet mellan Öresundståg AB och SJ, som tar över trafikutförandet av Öresundstågen från december 2020 och åtta år framåt.

Det nya avtalet sätter kunden än mer i centrum och innebär att 185 nya arbetstillfällen skapas, bland annat i Kalmar.

Det nya avtalet har utformats med fokus på helheten i kundens reseupplevelse. Förbättringskraven i det nya avtalet är bland annat:

  • Ersättningstrafiken stärks genom ett nätverk av bussar i beredskap.
  • Fokus på att förenkla för kunderna på tågen och perrongerna förbättras vid störningar genom ökad bemanning och service.
  • Fordonsunderhållet förbättras under avtalsperioden genom öppnandet av en ny, modern tågverkstad/depå i Hässleholm som gör att fler tåg kan vara i drift samtidigt och därmed fler sittplatser tillgängliga.
  • De cirka 185 nya arbetstillfällen som kommer att skapas under två år kommer att fördelas på de sex städerna Malmö, Hässleholm, Helsingborg, Göteborg, Halmstad, Kalmar och Karlskrona. De nya tjänsterna består av tågvärdar, underhåll- och teknisk service samt städpersonal.

Det nya avtalet är tydligt, till skillnad mot det tidigare, ett incitamentsavtal som innebär att SJ premieras för hög punktlighet, ökat resande och hög kundnöjdhet.

- Vi ser fram emot ett gott samarbete med SJ med fokus på både nuvarande och nya kunder som väljer resa hållbart med Öresundstågen. Vi har ställt tydliga krav om punktlighet, kundservice, förbättrat underhåll och en väl fungerande ersättningstrafik i det nya avtalet och vår förhoppning är att kunderna ska bli ännu mer nöjda med sin Öresundstågsresa, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar länstrafik.

- Det är med allra största ödmjukhet och stolthet som jag skrivit under trafikeringsavtalet, säger Caroline Åstrand chef Division produkt på SJ.

Fakta/Öresundståg

Öresundståg är Sveriges geografiskt största kollektivtrafiksystem med trafik i två länder, sex län och 50 orter Det är av avgörande betydelse för södra Sveriges funktion både när det gäller arbetspendling och resande.

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet