Äldre man och kvinna sitter och pratar vid ett bord.
Nyhet 2019-05-13

Stroke uppmärksammas med egen dag

Strokeenheterna vid länets samtliga tre sjukhus uppmärksammar den internationella strokedagen, tisdagen 14 maj.

Sjuksköterskor från strokeenheterna i Västervik, Oskarshamn och Kalmar kommer att delta tillsammans med strokeförbundets lokalavdelningar vid olika aktiviteter i länet.

Ett budskap är att påminna om det viktiga AKUT-testet där alla kan hjälpa en medmänniska genom att ringa in misstanke om stroke för snabbt omhändertagande.

Här finns strokesjuksköterskor under tisdagen:

Västervik: Huvudentrén Västerviks sjukhus
Oskarshamn: Affärsgallerian Flanaden
Färjestaden: Ölands köpstad, kl 9.00-12.00

Årets tema är hjärntrötthet – ett dolt handikapp efter stroke. På Länssjukhuset i Kalmar, i ett samarrangemang mellan neurologiska rehabiliteringsmottagningen och strokeföreningen, håller Sara Strandberg, leg psykolog en öppen föreläsning om hjärntrötthet efter stroke:

Länssjukhuset Kalmar: Föreläsningssal ”Epidemin”
Tid: 13.00-14.15

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet