Sjuksköterska kontrollerar en häl.ö
Pressmeddelande 2019-04-16

Stabilt få patienter med trycksår

Sju patienter på länets tre sjukhus hade den 6 mars trycksår som uppkommit under sjukhustiden.

Den 6 mars genomfördes den nationella mätningen av inneliggande patienter med trycksår. På länets sjukhus hade 4,8 procent av patienterna tryckskador eller trycksår, lägst andel i landet. Det ska jämföras med resultatet för riket som var 12,3 procent. När det gäller Region Kalmar läns resultat över trycksår som uppkommit på sjukhus var siffran 1,9 procent i jämförelse med rikssiffran som var 9,3 procent.

- Antalet patienter som fått trycksår under sjukhusvistelsen fortsätter att ligga på en stabilt låg nivå, endast 1,9 procent av de inneliggande patienterna hade trycksår som uppkommit på sjukhus vid denna mätning. Samtidigt kan vi inte vara nöjda förrän den dag inga patienter drabbas av tryckskador eller trycksår när de ligger inlagda på sjukhus, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

De senaste åren har 7-10 patienter på mätdagen haft trycksår som de fått på sjukhusen. Det kan jämföras med perioden 2008-2010 då 35-50 personer hade trycksår på mätdagen.

- I förbättringsarbetet för att minska antalet tryckskador ytterligare ligger fokus fortsatt på att hitta riskpatienterna i ett tidigt skede och sätta in förebyggande åtgärder. En pilot pågår för att göra det möjligt att se hur trycksårsförekomsten ser ut varje dag och vi hoppas att verktyget snart kan vara igång på alla våra tre sjukhus, säger Johan Rosenqvist.  

Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att hud- och riskbedömning ska genomföras och dokumenteras snarast vid ankomst till sjukhus, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet