En buss från Kalmar länstrafik kör på landsväg.
Pressmeddelande 2019-10-01

Smärre höjning föreslås på biljettpriset

En höjning med en krona till 30 kronor. Det föreslås bli det nya busspriset för en enkelbiljett vuxen över en zon med Kalmar länstrafik.

Det är i november som regionfullmäktige fattar beslut om taxorna när regionplan för 2020-2022 och budget för 2020 behandlas.

I det förslag som på tisdagen presenterades för kollektivtrafiknämnden blir det inga höjningar på enkelpriserna för barn och ungdomar förrän resan sträcker sig över sju zoner. Den genomsnittliga höjningen för barn och ungdomar beräknas bli 1,1 procent.

När det gäller vuxnas enkelresor omfattar höjning samtliga resor oavsett hur många zoner passageraren åker. Höjningen blir en till fem kronor. Det högre beloppet avser resor mer än tio zoner. Den genomsnittliga höjningen är 2,6 procent.

Samtidigt erbjuder Kalmar länstrafik lägre priser om man istället köper sin biljett via app. Exempelvis kostar en enkelresa vuxen över en zon 27 kronor i appen mot 30 om man betalar på bussen.

Också priset på 30-dagarskorten föreslås justeras. Ett kort avseende en zon höjs exempelvis med 60 kronor för vuxna och 45 kronor för barn och ungdomar. Det nya priset blir då 685 respektive 515 kronor. Om man utgår från att 40 enkelresor sker under en månad blir avgiften per resa 17,10 respektive 12,90 kronor.

De nya avgifterna föreslås gälla från 1 januari 2020.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet