Dekorbild
Pressmeddelande 2020-03-17

Slopad avgift vid sen avbokning

Tills vidare slipper de patienter som sent avbokar ett planerat vårdbesök att betala avgift för sen avbokning.

Beslutet gäller dem som med kortare varsel än 24 timmar meddelar att de inte kan komma på grund av förkylningsliknade symtom. Är man förkyld är rekommendationen att man ska stanna hemma från jobbet och undvika sociala kontakter.

Region Kalmar län har den senaste veckan tagit flera beslut för att dels minimera smittspridning till sjukvården och dels hantera en situation där medarbetare inom vården stannar hemma på grund av förkylningsliknade symtom.

  • Sedan fredagen 13 mars råder besöksförbud till inneliggande patienter på länets tre sjukhus.
  • Sedan tisdagen 17 mars skjuts planerade operationer upp framför allt vid Länssjukhuset i Kalmar. Men också sjukhusen i Oskarshamn och Västervik kan beröras.
  • Provtagningarna för det nya coronaviruset sker numera enbart på personer med luftvägsinfektion som är i behov av sjukhusvård och av personal som har nyckelfunktioner inom sjukvården.

Några nya bekräftade fall av covid-19 har inte upptäckts i Kalmar län det gångna dygnet. Totalt har hittills sju personer konstaterats smittade. För närvarande vårdas en av dessa på sjukhus.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Kontakt med båda sker genom pressjouren
0480-841 31

                                                    

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet