Pressmeddelande 2021-05-12

Skärpta rekommendationer förlängs

Smittskyddsläkaren förlänger de skärpta rekommendationerna till och med 30 maj. Anledningen är den fortsatt höga smittspridningen.

Det var måndagen 26 april som de regionala rekommendationer i Kalmar län skärptes på grund av det allvarliga läget.

- Tyvärr har vi ännu inte sett någon tydlig nedgång i smittspridningen, därför förlängs nu rekommendationerna till och med 30 maj. De regionala rekommendationerna står i detta sammanhang över Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Rekommendationen från smittskyddsläkaren är att:

  • alla begränsar sina sociala kontakter och inte träffar andra än dem de bor med utöver det som är nödvändigt i skolan eller på arbetsplatsen,
  • inte anordna eller delta i arrangemang eller aktiviteter där människor samlas, till exempel middagar och fester, publik vid idrottsevenemang och firande av högtider,
  • den som arbetar i en verksamhet där utbrott av covid-19 förekommer undviker vistelse i samhället så mycket som möjligt under den tid utbrottet pågår,
  • vuxna inte tränar tillsammans med andra inomhus.

Utöver det personliga ansvaret rekommenderar smittskyddsläkaren att träningsanläggningar ytterligare begränsar möjligheterna för vuxna att samlas inomhus, utöver vad pandemilagen kräver.

Kommunerna rekommenderas att hålla icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till stängd, med undantag för idrotts-, fritid- och kulturverksamhet för barn.

Också rekommendationerna för skolan, förlängs till den 30 maj, samt rekommendationen att alltid använda munskydd i kollektivtrafiken eller på arbetsplatser där smitta bekräftats och avstånd inte kan hållas.

- Att vi tvingas förlänga rekommendationerna kan naturligtvis kännas tufft. Det rör sig dock om en begränsad tid och de kommande två veckorna kan vara helt avgörande för att smittspridningen i vårt län ska avta, säger biträdande smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer.

De regionala rekommendationerna omfattar alla som bor eller vistas i Kalmar län och gäller alltså till och med 30 maj.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, biträdande smittskyddsläkare
Kontakt sker genom pressjouren                                            0480-841 31

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet