Bilden föreställer en kustremsa sommartid med vatten, stenar och låga buskar.
Pressmeddelande 2021-09-09

Sista pusselbitarna läggs till nya Södra Östersjöprogrammet

Hur används bäst en miljard kronor när 25 regioner i fem länder runt södra Östersjön ska tackla gemensamma utmaningar och möjligheter?

Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic) är ett av flera liknande EU-program som syftar till att öka samarbetet över lands- och havsgränserna inom unionen. Just Södra Östersjöprogrammets 25 medlemsregioner i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen förenas av sin geografiska plats intill södra Östersjön.

– Idén från EU:s håll är att det finns utmaningar som enskilda länder eller aktörer inte kan lösa själva, men som vi kan lösa om vi samarbetar med varandra, säger Johan Lundbäck, projektutvecklare och kontaktperson för Södra Östersjöprogrammet vid Region Kalmar län.

– Inom Södra Östersjöprogrammet försöker vi identifiera de utmaningar som berör just oss kring södra Östersjön, exempelvis övergödningsproblematiken, och sedan stötta aktörer som gemensamt vill ta sig an utmaningen.

– Men det handlar inte bara om problem, utan kan även handla om outnyttjad potential inom exempelvis besöksnäringen som går att förverkliga om vi samarbetar mer över lands- och havsgränserna. Vi har alla väldigt mycket att vinna på ett närmare samarbete.

Södra Östersjöprogrammet är knutet till EU:s långtidsbudget som löper över sju år. I samband med den nya budgeten för 2021-2027 satsas 83,8 miljoner euro på Södra Östersjöprogrammet. EU:s finansieringsgrad för projekt inom programmet är 80 procent, vilket innebär att totalt drygt en miljard kronor kommer satsas på samarbetsprojekt inom Södra Östersjöprogrammet fram till år 2027. Satsningarna föreslås fokusera på följande fyra prioriteringsområden:

  • Ökad innovationsgrad samt internationalisering av lokala företag/aktörer
  • Främja en hållbar utveckling av de blå och gröna näringarna
  • Förverkliga besöksnäringspotentialen i södra Östersjöområdet
  • Förbättra och utöka samarbetet mellan de deltagande 25 regionerna

Arbetet med det nya programmet har pågått i ett år och nu ska resultatet ut på offentlig konsultation, EU:s motsvarighet till remissrunda, där cirka 200 offentliga och privata aktörer i Sverige får säga sitt om prioriteringarna innan de fem berörda medlemsländerna och EU-kommissionen tar beslut om programmet i slutet av detta/början av nästa år.

Den offentliga konsultationen är öppen till och med den 15 oktober och sker via Interreg South Baltics hemsida.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet