Tågräls
Pressmeddelande 2020-10-08

Så ska länets transporter bli grönare

Tillsammans lovar nu nio offentliga aktörer i Kalmar län att ytterligare skynda på arbetet med att göra länet till en fossilbränslefri region år 2030.

Sedan 2006 har målet funnits om att 2030 vara en fossilbränslefri region och frågan är en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet. Detta arbete sammanfattas under begreppet No Oil 2030.

Inom ramen för No Oil 2030 lanserade Klimatkommission Kalmar län i våras Transportutmaning Kalmar län 2020-2022.

- Vi erbjöd deltagarna ett smörgåsbord av åtgärder som behöver genomföras för att nå målet om fossilbränslefria samhällsbetalda transporter. Varje aktör - kommun eller motsvarande - som antagit transportutmaningen har valt några av dessa som sina åtaganden för de närmaste åren, säger Ilko Corkovic, ordförande i Klimatkommission Kalmar län.

Byte av konventionell diesel mot HVO100, förnybart bränsle i hyrbilar, fler biogasbilar, fler tjänstecyklar, fler laddstolpar, fler digitala möten och upphandlade fossilfria entreprenadtjänster är exempel på löften deltagarna har avgett.

Klimatkommission Kalmar län har fått i uppdrag av Region Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län att samordna arbetet och öka takten för att nå länets energi- och klimatmål.

- Transportutmaningen är en viktig del i arbetet, men är inte en tävling där någon pekas ut som bäst och någon som mindre bra. Istället vill vi visa upp och uppmuntra varje aktör till ytterligare steg framåt, säger Ilko Corkovic.

Fakta/ Transportutmaning Kalmar län 2020-2022:

Följande aktörer medverkar i transportutmaningen: Borgholms kommun, Energikontor Sydost, Kalmar kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamns kommun, Region Kalmar län, Torsås kommun och Västerviks kommun.

Mer information

Ilko Corkovic, ordförande Klimatkommission Kalmar län   
070-606 40 45

Carolina Gunnarsson, miljösamordnare                                 
0480-448 332

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet