Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Pressmeddelande 2022-02-09

Restriktionerna upphör men inte pandemin

Även om merparten restriktioner och rekommendationer kring covid-19 upphör i dag är pandemin inte över. Det är det tydliga beskedet från smittskyddsläkaren.

Smittspridningen i Kalmar län har under slutet av januari och början av februari varit så omfattande att om man har symtom i form av hosta, snuva, halsont och feber så ska man utgå från att det är covid-19. Det är att ta fasta på när provtagningen av den breda allmänheten upphör den här veckan.

- Det som har gällt tidigare gäller även i fortsättningen; vid symtom ska man stanna hemma och undvika kontakt med andra. Först när man känner sig frisk kan man gå till jobbet. Detta gäller också förskolebarn, först när de är tillräckligt pigga och varit utan feber ett dygn kan de gå tillbaka till förskolan, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin, som uppmanar alla som inte gjort det att vaccinera sig.

För de vuxna personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten därför också särskilda försiktighetsåtgärder. Dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

- Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och död. Fortfarande är det drygt tio procent av länets befolkning över tolv år som inte tagit en första spruta. Det finns gott om tider på länet hälsocentraler så det är bara att boka. För dem som tagit andra dosen är nu tidsintervallet till den tredje sänkt till tre månader, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson.

De senaste veckornas höga smittspridning har också bidragit till en ökad belastning på sjukvården i länet. På onsdagsmorgonen var 50 inlagda med covid-19, varav två personer fick intensivvårdsbehandling.

- Att nu många restriktioner släpps i samhället kommer inte att påverka hälso- och sjukvårdens förhållningssätt i någon större omfattning. Vi har fortfarande en hög smittspridning i länet och en generellt hög belastning på alla våra vårdplatser eftersom vi, som många andra funktioner nu i samhället, har vårdpersonal som är sjuka.

Uppmaningen från hälso- och sjukvården om att helst komma ensam till sitt vårdbesök samt att undvika att besöka anhörig på vårdavdelning ligger därför också kvar.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

 

Uppdaterad 9 februari 2022 Lämna synpunkter på innehållet