Bild på stadsbuss i Kalmar.
Pressmeddelande 2020-02-20

Rekordmånga resor med länstrafiken

Kalmar länstrafik slog rekord i antal resor förra året. Det är ett av fler positiva resultat i verksamhetsberättelsen för 2019.

Det var vid torsdagens sammanträde med kollektivtrafiknämnden som Kalmar länstrafiks resultat och måluppfyllnad för år 2019 presenterades.

Resandestatistiken för 2019 visar en ökning på 3,5 procent jämfört med år 2018. Totalt utfördes nästan 11,3 miljoner resor under 2019. På tio år har det kollektiva resandet i Kalmar län ökat med nästan 70 procent, från 6,7 miljoner resor under 2009 till nära 11,3 miljoner under 2019.

Samtidigt som allt fler reser med länstrafiken är även allt fler nöjda med Kalmar länstrafik. Nöjdhetsiffror från Kollektivtrafiksbarometern visar att Kalmar läns invånare samt Kalmar länstrafiks resenärer var mer nöjda under år 2019 jämfört med föregående år.

Miljö och klimatarbete står också högt upp på agendan och sedan länge har Kalmar länstrafik jobbat för att minska miljö- och klimatpåverkan. Den 1 januari 2020 uppnådde Kalmar länstrafik ett viktigt delmål då samtliga vägfordon blev helt fossilfria. Det huvudsakliga drivmedlet i dessa fordon är i dag biogas.

Kalmar länstrafik har också som mål att den allmänna kollektivtrafiken ska vara självfinansierad till 50 procent. Det innebär att 50 procent av driftskostnaderna ska täckas av biljettförsäljning. Under 2019 hade Kalmar länstrafik en självfinansieringsgrad på 51 procent. Samtidigt redovisar Kalmar länstrafik ett underskott på tre miljoner i förhållande till budget.

Läs mer

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet