Vägskyltar till olika orter i länet
Pressmeddelande 2019-08-20

Rekordmånga invånare i länet

245 194 personer bodde vid halvårsskiftet i Kalmar län, det framgår av SCB:s senaste befolkningsstatistik. Det är den högsta folkmängden någonsin i länet.

- Äntligen skulle man vilja utropa. Det tidigare rekordet var från 1880. Under de 140 år som gått har mycket hänt i länet. Men då som nu är det migrationen som är avgörande för befolkningsutvecklingen, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kalmar län.

Under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet ledde utvandringen till Nordamerika till en kraftig befolkningsminskning. Mellan 1851 och 1910 var det en miljon svenskar som flyttade till USA, 70 000 av dem kom från Kalmar län.

Under 2010-talet har migrationsströmmen gått åt andra hållet. Drygt 20 000 personer netto har invandrat till länet. De utrikesfödda kommer främst från Syrien, Tyskland, Bosnien och Hercegovina.

1880 hade Sverige knappt 4,6 miljoner invånare. De 245 105 som då bodde i vårt län motsvarade 5,4 procent av landets befolkning.

Vid halvårsskiftet 2019 var motsvarande siffra 10,3 miljoner. De 245 194 som nu bor i länet motsvarar knappt 2,4 procent av Sveriges folkmängd.

- Det är mycket som hänt under 140 år. Medellivslängden har exempelvis har exempelvis ökat med nästa 40 år. 1880 var den 45 år för män och 48 år för kvinnor, i dag är motsvarande siffror 81 respektive 84 år, säger Helena Nilsson.

Var i länet folk bor och arbetar har också förändrats. I början av 1900-talet bodde nio av tio länsbor på landsbygden och jord- och skogsbruk var den klart dominerande sysselsättningen. I dag bor två av tio på landsbygden och de dominerande branscherna i länet är industri, vård och omsorg, utbildning och handel.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet