Politiker sammanträder.
Nyhet 2019-11-20

Regionplanen klubbad och ny ordförande i regionstyrelsen utsedd

På onsdag eftermiddag gick klubban i bordet efter den sista omröstningen i regionfullmäktige om budgeten för 2020 och regionplan för 2020-2022.

Efter en 12 timmar lång debatt som pågått sedan tisdag förmiddag med 177 olika yrkanden och 50 voteringar kunde förslaget från regionstyrelsen tas utan förändringar. Utöver det enades majoriteten och oppositionen om en besparing på en procent på den politiska organisationen och att en översyn av den politiska organisationen ska ske inför nästa val så att den får en mer ändamålsenlig modell.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Västerpartiet reserverade sig till förmån för sina respektive förslag.

Under eftermiddagen behandlades sedan en rad ytterligare ärende som alla slutade med att regionstyrelsens förslag igenom, i tre fall dock efter votering. Bland annat besvarades sex olika motioner kring ensamståendes hälsosituation, en jämställd region, onkologin i länet, upphandlingen av lokalvård. HPV-vaccinationer och sommarlovskort för ungdomar inom kollektivtrafiken.

Också ett antal beslut om nybyggen och ombyggnationer togs.

Regionfullmäktige utsåg slutligen Angelica Katsanidou (S) till ny ordförande i regionstyrelsen efter Anders Henriksson (S), som blir ny andre vice ordförande i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting som i nästa vecka har kongress och byter namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Katsanidou tillträder torsdag 21 november.

Till nytt regionråd och ordförande i personalutskott efter Angelica Katsanidou valdes Mattias Adolfsson (S). Tillträde sker torsdag 21 november.

I samband med denna förändring valdes också Angelica Katsanidou till övriga uppdrag Anders Henriksson haft och Mattias Adolfsson till de uppdrag Angelica Katsanidou haft.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet