Datorskärm och en ordförandeklubba.
Pressmeddelande 2019-02-07

Intensivvårdsförändring beslutad

Regionfullmäktige beslöt på torsdagskvällen att genomföra den föreslagna förändringen av intensivvården vid Oskarshamns sjukhus.

Beslutet togs med siffrorna 36-30 efter knappt tre timmars debatt. Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ville först ha en återremiss av hela ärendet. Då detta yrkande röstades ned valde de att säga nej till förändringen.

Beslutet innebär att två medicinska intensivvårdsplatser läggs ned. Enheten ska istället inriktas på vård och omvårdnad av patienter utan behov av respiratorvård på de kvarvarande två vårdplatserna. I förlängningen möjliggör det en utveckling av observationsplatser.

Regiondirektören får genom torsdagens beslut i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören genomföra förändringen.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet