Åhörare och föredragshållare samt två storbildsskärmar.
Nyhet 2019-11-19

Följ regionfullmäktige via webbsändning


På tisdagsförmiddagen inleddes det två dagar långa regionfullmäktige.

Huvudärendet är budget 2020 och regionplan 2020-2022. Redan på förmiddagen inleddes debatten. Först under morgondagen förväntas de sista besluten tas.

Innan budgetdebatten inleddes avslog fullmäktige ett medborgarförslag om gratis sjukresor för de personer som behöver åka specialfordon för att ta sig till vården. Därmed följde man regionstyrelsens förslag. KD och SD hade samma protokollsanteckning som i regionstyrelsen när frågan behandlades.

 

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet