Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Ordförandeklubban.
Nyhet 2022-11-23

Regionfullmäktige sammanträder

Efter elva timmars debatt under onsdagen och torsdagen antogs regionens budget 2023 och regionplan 2023-2025 sent på torsdagseftermiddagen.

Det krävdes sammanlagt 35 voteringar innan regionplanen och budgeten kunde klubbas utan några förändringar. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för sina respektive alternativ.

Det blev däremot inget antagande av Klimat att växa i, den regionala utvecklingsstrategin 2030 under regionfullmäktiges sammanträde. Istället återremitterades den då minoriteten i form av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fick mer än en tredjedel av rösterna bakom kravet. De tre partierna vill ändra skrivningar om förnybar energiproduktion till fossilfri energiproduktion samt i strategin lyfta betydelsen av länets kärnkraft för en grön omställning och tryggad elförsörjning. Strategin går nu tillbaka för beredning innan den åter kan tas upp av regionfullmäktige.

Däremot antogs en energieffektiviseringsplan för 2023-2030, en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län 2023-2024, en aktualisering av Kultur att växa i - kulturplanen 2023-2024 och en strategi för ungas sociala inkludering.

Uppdaterad 29 november 2022 Lämna synpunkter på innehållet