Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Ordförandeklubba
Nyhet 2022-09-29

Regionfullmäktige sammanträder

På torsdagen höll regionfullmäktige sitt sista sammanträde för mandatperioden.

I full enighet och utan någon debatt antog regionfullmäktige på förmiddagen beslut om ny politisk organisation för de kommande fyra åren.

Det största förändringarna är att antalet region- och oppositionsråd minskas från dagens 15 till 13, att personaldelegationen i fortsättningen blir ett utskott under regionstyrelsen och att beredningen för invånarfrågor försvinner.

Däremot blev det voteringar när ett antal medborgarförslag behandlades. Med siffrorna 38-11 och 16 ledamöter som avstod från att rösta avslogs ett förslag om att öppna en akut gynekologisk verksamhet vid Oskarshamns sjukhus.

Likaledes blev det avslag på ett förslag om att parkeringsbiljetter ska skickas ut automatiskt vid kallelse till sjukhusbesök och ett annat förslag om att avgiften på 1 500 kronor för bårbilstransport vid dödsfall i hemmet ska tas bort. Med siffrorna 37-28 blev det avslag på gratis p-biljett och med siffrorna 37-10 och 17 ledamöter som avstod blev det avslag på ett krav på återremiss när det gällde avgiften för bårbilstransport.

Två andra medborgarförslag, dels om digital sjukvårdsrådgivning och dels om att införa klimatnödläge besvarades. En digital sjukvårdsrådgivning håller på att handlas upp nationellt, men har överklagats. När det gäller klimatnödläge anses att en sådan åtgärd bör hanteras på nationell nivå istället för regional eller kommunal.

Regionfullmäktige godkände också en justerad regional transportplan 2022-2033. Den enda revidering i förhållande till vårens beslut är att ytterligare 40 miljoner kronor skjuts till investeringar på väg 37/47. Ett förslag om att det borde finnas  en skrivning om att väg 35 Överum-Ulvsdal skulle göras planeringsmogen genom en åtgärdsvalsstudie för vägsträckan avslogs. Totalt omfattar planen investeringar på 1,1 miljarder kronor.

Under förmiddagen behandlades också om fem olika motioner där besluten gick helt enligt regionstyrelsens förslag. I ett fall, när det gällde en motion om att inrätta en energikommission, så gick det till votering. Med siffrorna 37-28 förklarades motionen besvarad.

Under eftermiddagen hölls interpellationsdebatt.

 

Uppdaterad 3 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet