Buss med texten Biogas i tanken
Pressmeddelande 2019-11-20

Regionens miljöarbete visar resultat

Ett långsiktigt arbete i Region Kalmar län för att minska klimat- och miljöpåverkan visar tydliga resultat.

När Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dag släpper rapporten Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2019 med en redovisning av statistik för 2018 har Region Kalmar län på flera områden tagit kraftiga steg framåt.

Satsningen på förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken i samband med den senaste upphandlingen visar att Region Kalmar län i dag hamnar på en fjärde plats i landet. 99,2 procent av kollektivtrafiken i länet skedde 2018 med förnyelsebara drivmedel. Det ska jämföras med 56 procent 2009.

Också när det gäller att minska antibiotikaförskrivningen ligger länet väl framme. 2018 skrev 266 recept ut per 1 000 invånare mot 353 recept 2009. Den senaste statistiken visar att antibiotikaförskrivningen under 2019 fortsatt minska.

Andra områden där förbättringar skett men där Region Kalmar län hamnar kring medel i landet gäller andelen ekologiska livsmedel och effektivare energianvändningen i regionens lokaler.

På två områden i statistiken för 2018 ligger Region Kalmar län i det nedre skiktet bland landets regioner. Det gäller dels klimatpåverkan när det gäller medicinska gaser och dels avfallsåtervinning inklusive matavfall.

- När miljöredovisningen för 2019 kommer nästa år är jag övertygad om att resultateten kommer att vara betydligt bättre när det gäller utsläpp av lustgas. När vi installerade destruktionsanläggningen för lustgas i maj i år var vi bland de sista regionerna i landet med denna installation, säger Region Kalmar läns hållbarhetschef Johanna Schelin.

När det gäller avfallsfrågan kommer skarpare krav att ställas vid nästa upphandling.

SKL:s rapport uppmärksammar klimatarbetet i Region Kalmar län i en särskild artikel där det pekas på att det första klimatbokslutet togs fram redan 2014. Då var regionen en av de första som använde en global standard för att redovisa sina utsläpp av växthusgaser.

Region Kalmar läns klimatmål omfattar koldioxidutsläpp från energi, köldmedier, avfall, lustgas och transporter. Koldioxidutsläppen har minskat med 53 procent sedan 2012. Strategin som har siktet inställt på 2045 har som mål att skapa en fossilfri region med noll nettoutsläpp av växthusgaser.

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet