Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på kvinna som dricker vatten ur en flaska.
Pressmeddelande 2022-10-03

Regionen ska leda vattenprojekt runt Östersjön

Region Kalmar län kommer att leda ett miljöprojekt för att säkra tillgången på vatten av god kvalitet i samarbete med partner i sju länder runt Östersjön.

Det är de senaste årens problem med vattenbrist inte minst i sydöstra Sverige som är bakgrunden till projektet WaterMan. I takt med klimatförändringen väntas Kalmar län drabbas ännu mer när det gäller tillgång på vatten av bra kvalitet. Bevattningsförbud, behov av avsaltningsverk, ökade skogsskador på grund av granbarkborren och skogsbränder är några av konsekvenserna hittills av klimatförändringarna.

2020 tog Region Kalmar län, tillsammans med partner inom Euroregion Baltic, initiativ till att se över möjligheten att skapa ett gemensamt projekt för att förbättra förvaltningen av vattnet med fokus på återanvändning. Projektet WaterMan har nu godkänts av Östersjöprogrammets styrkommitté och kommer att starta i början av 2023.

Projektet ska ta fram konkreta metoder för att bättre återanvända vatten och fördröja vattnet i landskapet från perioder av överskott till perioder då det råder vattenbrist. Två av projektets fem pilotområden kommer att finnas i Kalmar län, ett i Västervik och ett i Kalmar.

Fakta/WaterMan

WaterMan-projektet har en total budget på 45 miljoner konor och Region Kalmar län ska under tre år samarbeta med 16 andra aktörer i sju länder runt Östersjön för att arbeta fram konkreta metoder för att motverka vattenbrist.

I egenskap av projektägare kommer 15 miljoner kronor tillfalla Region Kalmar läns partner i länet: Kalmar kommun, Kalmar vatten AB och Västerviks kommun. Dessutom kommer Linnéuniversitetet, Kalmarsundskommissionen, Vattenmyndigheten och nätverket VA Grannar ingå i några av projektets aktiviteter.

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet