Provtagningslåda
Pressmeddelande 2021-10-25

Regionen inför ny egenprovtagning för covid-19

Egenprovtagningen för covid-19 förenklas i dag då det går att hämta och lämna prov i en av de lådor som är placerade utomhus i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Den nya egenprovtagningen innebär att den som ska provta sig inte behöver beställa sin provtagning och inte heller boka någon tid. Utan man kan själv eller genom ombud hämta och lämna provet. Öppettider för hämtning och lämning finns på 1177.se.

Provtagningsmaterialet är vid hämtningen inte bundet till en person. Den registreringen görs vid provtagningstillfället genom att den som ska provta sig loggar in med e-legitimation på 1177 Vårdguidens e-tjänster och där registrerar provet. Provet kan användas av personer från sex år och uppåt.

Instruktioner om hur provtagningen görs och registreringen går till medföljer i provtagningspåsen.

- Den egenregistrerade provtagningen är ett led i regionens arbete med att ytterligare sänka tröskeln för de som behöver provta sig för covid-19. Det innebär en lättnad för de som har svårt att hitta ett ombud som kan hämta ut prover via ombud på ett apotek eller en hälsocentral. Det underlättar också för de som har svårt att annars hitta en tid när det passar att hämta ut ett prov, säger Andreas Delphin som är Region Kalmar läns samordnare när det gäller provtagning för covid-19.

Inledningsvis införs lådan på följande platser:

  • Utanför hus 8, Länssjukhuset i Kalmar.
  • Utanför Esplanadens hälsocentral i Västervik.
  • Utanför Kristinebergs hälsocentral i Oskarshamn

Region Kalmar län kommer fortsatt att ha kvar möjligheterna att via ombud hämta provtagningspaket på utvalda hälsocentraler och apotek i länet.

Mer information

Andreas Delphin, samordnare, regionstab samordning hälso- och sjukvård                                     

0480-899 26

Uppdaterad 16 september 2022 Lämna synpunkter på innehållet