Profilmönster Region Kalmar län.
Pressmeddelande 2021-12-21

Regionen anmäler personuppgiftsincident

Region Kalmar län anmälde på tisdagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ärendet gäller att en medarbetare gjort otillåtna slagningar i organisationens journalsystem. Slagningar har gjorts vid ett antal tillfällen under 2019–2021.

Berörda personer kommer att informeras om det inträffade. 

Region Kalmar län har inga fler kommentarer att ge kring händelsen.

Uppdaterad 21 december 2021 Lämna synpunkter på innehållet