Barnhand som håller fram ett björnbär
Nyhet 2019-10-23

Sista dagarna att anmäla sig till Regiondagen 2019

Hur kan digitalisering bli ett verktyg för regional föryngring? Vilka är de unga vuxna som väljer att bosätta sig på landsbygden? Hur mår näringslivet?

Region Kalmar län bjuder 21 november in näringsliv, politiker, tjänstepersoner och ideell sektor för möten och föreläsningar för att ge inspiration och kraft i arbetet med att tillsammans utveckla Kalmar län.

- Det är första gången Regiondagen anordnas i vår regi och den blir ett avstamp för det fortsatta arbetet framåt med regional utveckling. Vi hoppas på ett brett deltagande från hela länet och att dagen ger ny kunskap, energi och många nya kontakter, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Temat för Regiondagen är i år ”Ett klimat att växa i” och dagen tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, där bland annat stärkt konkurrenskraft, hållbar samhällsplanering samt hälsa, delaktighet och välbefinnande är prioriterade områden.  Dagen anordnas i samarbete med Svenskt näringsliv, LRF, Företagarna, Handelskammaren, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kalmar län.

 

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 23 oktober 2019 Lämna synpunkter på innehållet