Nyhet 2021-03-26

Region Kalmar län vill gå före i klimatarbetet

På lördag kl 20.30-21.30 är det återigen Earth Hour då människor över hela världen släcker ljuset under en timme i en gemensam manifestation för klimatet.

Region Kalmar län arbetar för att minska utsläppen av koldioxid i såväl regionen som i egen verksamhet. I samband med Earth Hour är det viktigt att berätta om de insatser som görs i klimatfrågan.

Att släcka ljuset en timme gör kanske inte så stor inverkan på miljön, men det manifesterar det arbete som bedrivs resten av årets alla timmar inom regionens verksamhet. Region Kalmar län är en viktig aktör i den hållbara utvecklingen för hela regionen och ska verka för minskade utsläpp av klimatgaser, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling.

-Vi har ett ansvar att ligga i framkant och skapa förutsättningar för miljövänliga etableringar, för att skapa en hållbar och hälsosam grund för nästa generation. Offentlig sektor ska gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt, säger Johanna Schelin, Hållbarhetschef.

Många aktiviteter är genomförda i egen verksamhet. Region Kalmar län har minskat sina koldioxidutsläpp med ca 60 procent sedan 2012. Sedan flera år tillbaka används förnyelsebar el och värme i egenägda fastigheter. Busstrafiken och serviceresor är numera helt fossilfria och  tjänstefordonen är till 85 procent omställda till el och biogas. Region Kalmar län har 38 laddplatser för elbilar installerade i verksamheten. Under året har 1478 ton koldioxid reducerats då Region Kalmar län valde att annullera dessa från den europeiska marknaden. Regionen klimatkompenserar och väljer grönt flygbränsle för att reducera koldioxidutsläppen för flygresor.

- En hel del är gjort, men vi kan och måste göra mer. Framtida utmaningar är bland annat omställning till fossilfria ambulanser, gå över till flergångsmaterial istället för engångsmaterial samt fortsätta minska vårt matsvinn, säger Johanna Schelin, Hållbarhetschef.

Om Earth Hour
Earth Hour, som drivs av Världsnaturfonden WWF, är världens största miljömanifestation där människor, företag och organisationer över hela världen visar sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid. Årets Earth Hour är lördagen den 27 mars mellan klockan 20:30 – 21:30 och årets manifest uppmanar till delaktighet. Region Kalmar län är med - är du med?

Släck för vår enda planet – är uppmaningen från WWF under årets kampanj. #ärdumed #earthhour

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet