Dekorbild
Pressmeddelande 2020-03-14

Region Kalmar län ändrar rutiner för provtagning av covid-19

Region Kalmar län följer Folkhälsomyndigheten och ändrar rutinerna för provtagning.

Fokus flyttas nu från att leta fall bland befolkningen till att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19. Resurserna för provtagning prioriteras till patienter som behöver läggas in på sjukhus och för personal som jobbar inom vård och omsorg.

Det innebär att provtagning inte är aktuellt för symtomfria personer även om de varit exponerade för covid-19. Patienter med luftvägsinfektion som inte kräver inneliggande vård provtas inte utan får uppmaningen att stanna i hemmet och undvika sociala kontakter.

– Det är viktigt att värna riktigt äldre personer och personer med andra bakomliggande sjukdomar eftersom de tillhör dem som riskerar att bli värst sjuka, säger Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Region Kalmar län.

Rådande läge i Kalmar län:

Inga nya fall har konstaterats bland dem som är provtagna under det gångna dygnet. Hittills är 110 prov gjorda av personer från länet varav 5 personer konstaterats med covid-19.

Råd till allmänheten

  • Den som blir sjuk med förkylningssymtom som snuva, hosta och feber ska stanna hemma. Först då man varit symtomfri i två dagar kan man återgå till jobb och skola.
  • Undvik smitta andra, besök inte äldre personer om du känner dig det minsta förkyld.
  • Följ egenvårdsråd på 1177.se.
  • När egenvård i hemmet inte räcker kontaktas 1177 Vårdguiden på telefon för sjukvårdsrådgivning.
  • Allmän information finns på Krisinformation.se eller Folkhälsomyndigheten.se. Har du trots det frågor kan du ringa 113 13.
  • Alla kan bidra att inte sprida smitta genom att tvätta händerna noga och nysa och hosta i armvecket.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, bitr smittskyddsläkare
Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Löpande uppdatering om covid-19: Region Kalmar län lämnar uppgifter en gång per dag.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet