Pressmeddelande 2020-10-23

Psykolog IVO-anmäls som riskindivid

Region Kalmar län anmäler en psykolog till Inspektionen för vård och omsorg då hen kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten.

Anmälan sker sedan det har inkommit uppgifter från en patient om att det vid upprepade terapeutiska kontakter med psykologen har förekommit situationer där terapeuten genom kroppsberöring och verbal kommunikation har agerat på ett sätt som ligger utanför den professionella vårdrelationen. Något som har medfört lidande för patienten.

Några andra liknande händelser som rör psykologen har inte framkommit.

Genom de omständigheter som framkommit finner vårdgivaren att det finns skälig anledning att befara att den legitimerade yrkesutövaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet