Pressmeddelande 2021-11-30

Positiv signal om länets järnvägar

Trafikverket är berett att satsa på Stångådals- och Tjustbanorna. Det framgår av förslaget till nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033.

I planen föreslås att radioblockeringssystemet mellan Linköping-Västervik, Bjärka-Säby-Rimforsa ska bytas ut, vilket undanröjer hotet att inte kunna trafikera Linköping när ERTMS-systemet införs på stambanan.

Det uttalas också från Trafikverket sida att en inventering ska göras på banorna för att se vilka brister som finns för att sedan kunna arbeta fram åtgärdsplaner.

- Det är en viktig signal. Det var just utifrån en bristinventering som olika förbättringar har skett på Kust till kustbanan. Vårt aktiva påverkansarbete just när det gäller Stångdals- och Tjustbanorna ser vi nu de första resultaten av, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kalmar län.

Däremot finns en besvikelse över att ett antal projekt som regionen fört fram över huvud taget inte nämns i planen, som ett mötesspår i Rockneby och stationsområdet i Emmaboda. Men också att dubbelspåret Växjö-Alvesta inte finns med i planen.

När det gäller vägnätet genomförs de investeringar på E22 som finns i den nuvarande planen. Det gäller sträckan Gladhammar-Verkebäck och förbifart Bergkvara. Utöver det kommer korsningen E22/väg 34 vid Ålem att byggas om och mötesseparering ske Nygård-Bälö-Gladhammar.

- Vi är dock besvikna över att två projekt som varit färdigförhandlade mellan Trafikverket och Nybro och Mönsterås kommuner inte finns med. Det gäller dels E22 genom Mönsterås och dels trafikplats Glasporten utanför Nybro, säger Helena Nilsson.

Förslaget till nationell plan går nu ut på remiss till den 28 februari nästa år. Regeringen förväntas sedan ta beslut före sommaren 2022.

Uppdaterad 30 november 2021 Lämna synpunkter på innehållet