Dekorbild.
Pressmeddelande 2020-05-07

Polisanmälan efter misstänkt dataintrång

Region Kalmar län har polisanmält en läkare inom psykiatrin i länet för misstänkt dataintrång.

Ett antal loggar visar att läkaren tagit del av patientuppgifter i olika journaler där det enligt arbetsgivarens bedömning inte har funnits någon vårdrelation.

Verksamhetsansvariga inom Region Kalmar län gör rutinmässiga loggkontroller för att säkerställa att sekretessregler följs. Vid misstanke om brott sker alltid en polisanmälan.

Då polisutredning nu inleds har regionen inga fler kommentarer att ge i fallet.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet