Bild med profilmönster av regionens logotype.
Pressmeddelande 2021-12-09

Personuppgiftsincidenter anmälda

Region Kalmar län anmälde på torsdagen två personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten.

I det ena fall har en vårdgivare fått ett provsvar från laboratorium inom regionen på en patient som inte hör till deras verksamhet.

Det andra fallet handlar om att en vårdanställd obehörigt varit inne och tittat i en anhörigs patientjournal. Den vårdanställde hade ingen vårdrelation till personen. Det hela upptäcktes vid en loggranskning.

Berörda personer kommer att informeras om det inträffade.

Uppdaterad 9 december 2021 Lämna synpunkter på innehållet