Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Dekorativ bild.
Pressmeddelande 2022-08-12

Personuppgiftsincident anmäld

Region Kalmar län anmälde på fredagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Anmälan gäller att ett bokningsunderlag för vårdbesök felaktigt har skickats med posten. Patientens personnummer är det enda som synts i fönstret på kuvertet. Ingen adress var angiven. Brevet har sedan felexpedierats och hamnat hos fel mottagare.

Orsaken till incidenten var den mänskliga faktorn och det blev fel i det enskilda fallet.

Berörd patient kommer att informeras.

Uppdaterad 12 augusti 2022 Lämna synpunkter på innehållet