Pressmeddelande 2018-11-05

OECD-analys av länet: Mycket har gjorts, många utmaningar kvar

I rapporten konstateras att de fyra länen genomfört många insatser utifrån rekommendationerna och på relativt kort tid uppnått goda resultat.

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review,  en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, har en uppföljning gjorts.

I rapporten konstateras att de fyra länen genomfört många insatser utifrån rekommendationerna och på relativt kort tid uppnått goda resultat. Allt har inte uppfyllts och många områden kräver dessutom nationella insatser.

Analysen lyfter bland annat fram ett betydligt bättre samarbete mellan offentliga aktörer och näringslivet runt utvecklingsfrågor och nyföretagande. Samarbetet mellan grannlänen när det gäller infrastruktur har också blivit märkbart bättre vilket gett Sydsverige en bättre förhandlingsposition gentemot staten. OECD pekar också på hur den ökade migrationen har satt ett stort tryck framförallt på kommunerna. Man menar att kommunerna generellt klarat utmaningarna förvånansvärt bra men att det är viktigt att de akuta satsningarna på integration inte går ut över de långsiktiga satsningarna på till exempel ungdomspolitik. Ett annat område där OECD rekommenderar ytterligare insatser är matchning av arbetskraften mot lediga jobb. Analysen pekar också på att inte minst Kalmar län varit mycket framgångsrikt i att använda sin stora attraktionskraft för att attrahera turister men att mer kan göras för att locka inflyttare och behålla de som redan finns i länet.

- OECD:s studie är ett viktigt kunskapsunderlag, dels i dialogen med EU och med nationella företrädare, dels i det regionala utvecklingsarbetet. Den ger oss en gemensam bild av regionens utmaningar och möjligheter samt viktig vägledning i vad vi gör bra men också i vilka frågor vi behöver lägga extra kraft, säger Helena Nilsson, regiondirektör.

Den 6 november presenteras rapporten i sin helhet vid en konferens på OECD:s huvudkontor i Paris. Den presenteras även den 9 november på Regiondagarna i Borgholm.

Om studien

2012 gjorde OECD en genomgripande analys av utvecklingsförutsättningarna i de tre Smålandslänen och Blekinge. Från den analysen gjorde OECD över trettio rekommendationer om allt från turism till infrastruktur och samverkan med andra regioner. Nu har OECD på uppdrag av de fyra länen uppdaterat och utvärderat på vilket sätt rekommendationerna har använts och om det lett till resultat.

Kontakt

Helena Nilsson
Regiondirektör
Tel/mobil: 0480-44 83 67
SMS: 070-607 09 87

Uppdaterad 27 maj 2019 Lämna synpunkter på innehållet