Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Interiörbild från den nya Krösatågen.
Pressmeddelande 2022-11-17

Nya Krösatåg till länet 2026

Leveransen av nya Krösatåg går enligt plan. I början på år 2026 levereras det första tågsättet till Kalmar länstrafik.

Under torsdagen fick kollektivtrafiknämnden information och ta del av bilder samt beräknad leveransplan av de nya Krösatågen som Kalmar länstrafik beställt tillsammans med Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings länstrafik och Blekingetrafiken.

De nya fordonen kommer att ersätta majoriteten av de befintliga Krösatågen som börjar nå slutet av sin livslängd. Totalt rör det sig om 20 elektriska tåg och åtta bimodala tåg. Bimodala tåg kan drivas av både elmotor och förbränningsmotor godkänd för fossilfritt drivmedel. De bimodala tågen kommer användas på sträckor som inte är elektrifierade. Kalmar länstrafik kommer att tilldelas fyra elektriska och åtta bimodala tåg. Tågen ska trafikera sträckorna Karlskrona-Emmaboda-Kalmar, Kalmar- Linköping och Västervik- Linköping.

Det första tåget är beräknat att levereras i slutet på 2024, leverans av fordonen kommer att ske i en takt på ungefär ett tågsätt per månad. Enligt leveransplanen kommer Kalmar länstrafik att ta emot det första tåget i början av 2026 och slutleverans är beräknad till början av 2027. När samtliga tåg är levererade kommer Kalmar länstrafiks trafik, buss och tåg, att drivas helt fossilfritt.

Fakta/Krösatågen

De elektriska tågen kommer att få en topphastighet på 200 km/h, vara 76 meter lång med plats för totalt drygt 200 personer.

De bimodala tågen kommer ha en topphastighet på 140 km/h vid HVO100-drift och 200 km/h vid eldrift. De kommer att ha en längd på 68 meter och cirka 150 sittplatser.

Medborgarförslag gällande närtrafik

Ett medborgarförslag om förbättrade svarstider och bokningsrutiner för närtrafiken besvarades av kollektivtrafiknämnden med att många av förslagen ligger i linje med ambitionen att erbjuda smidiga och användarvänliga tjänster mot länets invånare och besökare.

Svarstiderna i telefon är en prioriterad fråga för Kalmar länstrafik. Åtgärder den senaste tiden för att korta kötiderna med bland annat förstärkt bemanning i kundtjänsten har gett resultat. Det har även införts tekniska åtgärder för att korta svarstiderna i telefon. En uppringningsfunktion kommer dock inte införas vid bokning av närtrafik då det skulle kunna medföra att personen blir uppringd efter önskad tid för resa.

Moderaterna Kristdemokraterna och Liberalerna ville dock att länstrafiken skulle pröva en återuppringningsfunktion för bokning av närtrafik. Förslaget röstades ned.

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet