Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på resenärer som går på buss.
Pressmeddelande 2022-10-25

Ny prislista och nytt biljettutbud i länstrafiken

Kollektivtrafiknämnden föreslår en fem-procentig höjning av biljettpriserna i kollektivtrafiken nästa år. Samtidigt förändras också biljettutbudet.

Det är kostnadsutvecklingen som gör att biljettpriserna måste justeras. Ökningen är dock lägre än de trafikindex som reglerar kostnaderna i trafikavtalet. Dessa är för närvarande på tolv procent.

För en enkelbiljett för vuxen innebär höjningen två-sex kronor beroende på hur många zoner man resor. En enkelbiljett för en zon föreslås nästa år kosta 34 kronor och motsvarande pris för en ungdomsbiljett blir oförändrat 20 kronor.

En 30-dagarsbiljett, en zon kommer exempelvis att kosta 561 kronor mot dagens 535.

Totalt beräknas prisjusteringarna innebära sju miljoner i ökade intäkter nästa år.

Den nya prislistan beslutas slutligen vid regionfullmäktiges budgetsammanträde 23-24 november.

Vid kollektivtrafiknämnden sammanträde på tisdagen togs också beslut att justera biljett- och prismodellen från och med nästa år.

Förändrad rabatt på ungdoms- och studentbiljett

Studentpris införs på enkelbiljett och 24-timmarsbiljett mot uppvisande av giltig studentlegitimation. Rabatten på 30-dagarsbiljett för ungdom går från 25 procent till 40 procent jämfört med vuxenbiljett.

På enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 30-dagarsbiljett samt Flexbiljett kommer priset för ungdomsbiljett vara 60 procent av vuxenpriset och studentbiljett 75 procent av vuxenpriset.

365-dagarsbiljett inom Kalmar län

Kalmar länstrafik inför en 365-dagarsbiljett inom Kalmar län. Priset för 365-dagarsbiljetten styrs av priset för 30-dagarsbiljetten multiplicerat med 10. Biljetten ska kunna köpas för 1–4 zoner eller hela länet.

Avveckling av apprabatt

Rabatten på tio procent för enkelbiljett och 24-timmarsbiljett i Kalmar länstrafiks appar avvecklas från 1 januari 2023.

Överlåta och låna ut biljetter i appen Kalmar länstrafik och Mitt konto

Vid årsskiftet lanseras funktionerna överlåta och låna ut biljett i appen Kalmar länstrafik och Mitt konto. Funktionen överlåta biljett införs för enkelbiljett, 24-timmarsbiljett och periodbiljett och funktionen låna ut biljett införs för periodbiljett.

Förändring innebär ett mervärde för resenärerna då exempelvis en 30-dagarsbiljett kan lånas ut tillfälligt under exempelvis ett dygn.

Ny seniorbiljett

Från nästa år kommer det bara att finnas en seniorbiljett istället för dagens två. Den kommer att kosta 215 kronor för 30 dagar då det går att resa hur mycket som helst måndag-fredag kl 9-15 och kl 17-24, hela dygnet lördag-söndag och hela dygnet alla dagar i veckan perioden 15 juni-14 augusti.

Avveckling av rabatt för reskassa i färdtjänst och närtrafik

Under en lång tid har rabatt på 20 procent utgått på färdtjänstresor och närtrafikresor när betalning skett med reskassa för serviceresor. Från den 1 januari 2023 slopas rabatten.

Förändring av sommarbiljetten

Sommarbiljetten förändras för att bli mer attraktiv och enklare att förstå. Biljetten får en fast giltighet i 62 dagar mellan 15 juni-15 augusti. Biljetten kommer finnas för vuxen samt ungdom. Ungdomsrabatten likställs med övriga biljetter och gäller för ungdomar 7–19 år.

Förändringen i biljettsystemet beräknas öka intäkterna med 8,5 miljoner per år.

Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde en protokollsanteckning om att de när regionstyrelsen och regionfullmäktige behandlar budget och regionplan kommer att lägga förslag om tidsdifferentierade biljettpriser med en rabatt på 15 procent under icke rusningstid.

Uppdaterad 25 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet