Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Miljöbild av kontoret i Boda-
Pressmeddelande 2022-11-30

Ny form av kontor testas på landsbygden

Kontor där olika småföretagare och arbetstagare delar på ytorna kan bli framtidens arbetsplatser på landsbygden. På torsdagen invigs ett kontor i Boda.

Covid-19-pandemin har ändrat förutsättningarna för landsbygden. Det nya normala när pandemin var som värst och restriktionerna betydande blev för många att arbeta digitalt hemifrån. I en del fall sade småföretagare också upp sina kontor. Ju längre pandemin och hemarbetet pågick desto mer ökade behovet av att träffa andra människor igen.

För att möta detta ändrade beteende är Region Kalmar län med som finansiär av ett projekt som syftar till att skapa så kallade kontorshubbar i två av länets kommuner, Emmaboda och Oskarshamn.

– Vi vill skapa ökade möjligheter på Kalmar läns landsbygd för småföretagare men även arbetstagare som via sin arbetsgivare kan jobba på distans, säger Camilla Håkansson, basenhetschef på regionala utvecklingsförvaltningen.

– Den här typen av kontor erbjuder en arbetsplats med tillhörande bekvämligheter och gemensamma utrymmen. Det ger möjlighet att nätverka och utbyta kunskap med andra företagare. Med projektet vill regionen testa ett flexibelt arbetssätt på landsbygden för att gynna näringslivet, familj och den enskilde.

Kontoren kommer att finnas i Boda och Figeholm, varav den senare invigs efter nyår. Projektet pågår fram tills årsskiftet 2023/2024 då kontorshubbarna ska utvärderas.

Uppdaterad 30 november 2022 Lämna synpunkter på innehållet