Handskklädda händer som ger en vaccindos.
Pressmeddelande 2021-07-26

Nu erbjuds även ungdomar vaccin mot covid-19

Under dagen kommer vårdnadshavare till länets 16- och 17-åringar att få hem ett brev med erbjudande och information om vaccination mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten beslutade i juni att även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige, det vill säga ungdomar som är födda från 2005. Region Kalmar län öppnar i eftermiddag vid 17.00 möjligheten för dessa ungdomar att boka sig en tid för vaccination mot covid-19.

Med brevet kommer att finnas en samtyckesblankett som båda vårdnadshavarna ska skriva under och ungdomarna ska ha med sig. I undantagsfall kan en mognadsbedömning göras för att ungdomen ska få vaccinera sig utan samtycke från föräldrarna.

Vid själva vaccinationstillfället på hälsocentral eller vaccinationscentral ska legitimation och ifylld samtyckesblankett finnas med. Saknas legitimation kan en förälder följa med till vaccinationen, legitimera sig och intyga ungdomens identitet.

Ungdomarna vaccineras med Pfizers mRNA-vaccin Comirnaty, vilket är godkänt för barn från 12 års ålder.

Uppdaterat 2021-08-04: Sedan den 2 augusti rekommenderar Folkhälsomyndigheten att också Spikevax (Moderna) ges till ungdomar födda 2005 eller tidigare. Därmed kan ungdomarna nu kunna komma att ges antingen Pfizers eller Modernas vacciner.

Vaccinationen är frivillig och tidsbokning sker via 1177.se. Ingen e-legitimation behövs för att boka en tid för vaccination mot covid-19.

För den som har hunnit fylla 18 år krävs inget samtycke utan de bokar på samma villkor som andra vuxna i länet.

 

Mer information

Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare

Nås via pressjour: 0480 - 841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet