Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration som visar vaccination.
Pressmeddelande 2022-04-29

Nästan varannan över 65 har fått dos 4

Knappt häften av befolkningen som är 65 år eller äldre har tagit en fjärde dos vaccin mot allvarlig sjukdom i covid-19.

Av Folkhälsomyndighetens statistik som sträcker sig till den 24 april framgår att 47,6 procent av befolkningen 65 år och äldre i Kalmar län tagit en fjärde dos mot covid-19. Siffran för hela landet är 41,2. I gruppen över 90 år handlar det om 72 procent och för 80-89 år om 73,6 procent av länets befolkning. I gruppen 70-79 år är det 41,8 procent och när det gäller 65-69 år 30,8 procent. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har hittills 30 064 personer fått fyra doser.

Det finns möjlighet att ta en första, andra, tredje och fjärde dos vid länets hälsocentraler. För en tredje dos krävs att man är över 18 år och att det har gått minst tre månader sedan andra dosen gavs. En fjärde dos ges för närvarande till personer som är 65 år eller äldre och där det gått fyra månader sedan dos 3. Också de som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende erbjuds en fjärde dos. Bokning sker via 1177.se.

- Covid-19 fortsätter att minska i Kalmar län samtidigt som vi har en spridning av influensa utanför ordinarie influensasäsong. Barnklinikerna rapporterar om ett högt söktryck på grund av feber och mag-tarmsymptom. Eftersom effekten av vaccinationen mot säsongsinfluensa börjar avta så här års är det viktigt att den som har hög risk att insjukna i influensa kontaktar sjukvården vid symtom, då tidigt insatt behandling kan minska risken för allvarlig sjukdom, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin i sin lägesbild från den gångna veckan. 

Uppmaningen är att stanna hemma vid sjukdomssymtom oavsett om det rör sig om covid-19, influensa eller annan sjukdom. Rekommendationen till vårdnadshavare med sjukt barn är att i första hand vända sig till sin hälsocentral eller ringa 1177.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

 

Uppdaterad 29 april 2022 Lämna synpunkter på innehållet