Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration med människor framför en buss.
Pressmeddelande 2022-05-30

Minskad resandenöjdhet i landet

Nöjdheten med kollektivtrafiken har minskat i hela Sverige under pandemin visar statistik som presenterades inför kollektivtrafiknämnden på måndagen.

Stängda framdörrar och avrådan från att resa kollektivt ses som faktorer som påverkat resenärernas nöjdhet negativt. Under de första fyra månaderna år 2022 svarade 65 procent av Kalmar länstrafiks resenärer att de var nöjda med Kalmar länstrafik jämfört med 72 procent under samma period 2019. Resenärernas nöjdhet med senaste resan har också påverkats, dock i mindre omfattning, 82 procent för 2022 och 87 procent år 2019.

Liknande utveckling när det gäller nöjdhet kan ses i hela landet och vid en nationell jämförelse är Kalmar länstrafik fjärde bäst utav 22 aktörer när det gäller resenärers nöjdhet med den senaste resan.

I takt med att samhället öppnat upp efter pandemin har allt fler återvänt till kollektivtrafiken. Detta märks inte minst för kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet i Kalmar län. I januari 2022 var det sex procent som uppgav att den senaste resan var med kollektivtrafik. Samma siffra för april är 14 procent vilket är på samma nivå som i april 2019 – alltså före pandemin.

Priset för skolbiljetterna läsår 2022–2023 är fastställda

Priset på skolbiljetterna justeras med 2,5 procent till nästkommande läsår. Detta gäller för de biljetter som kommunerna köper till skolungdomar som är berättigade till skolskjuts. Kollektivtrafiknämnden har beslutat att priset på skolbiljetterna ska följa nu gällande avtal med länets kommuner.

  • Skolbiljett med giltighet kommun, två resor/dag, för läsår höjs med 120 kronor, från 6 400 kronor till 6 520 kronor ex. moms.
  • Skolbiljett med giltighet län, två resor/dag, för läsår höjs med 250 kronor från 9 900 kronor till 10 150 kronor ex. moms.

Med anledning av bland annat ökande drivmedelskostnaderna kommer Kalmar att se över prisjusteringsmodellen för skolbiljetterna till kommande år. Arbetet kommer att ske tillsammans med länets kommuner.

Läs mer

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet