Pressmeddelande 2020-11-18

Mammografistopp efter covidutbrott

Hälsokontrollerna vid mammografienheten på Länssjukhuset i Kalmar är stoppade till och med fredag 27 november sedan personal drabbats av covid-19.

En stor del av mammografienhetens personal har antingen konstaterats smittade eller är hemma med symtom på sjukdomen. Totalt rör det sig ett tiotal personer.

- Vi har därför tagit beslutet att tills vidare stoppa hälsokontrollerna med mammografi. Däremot kommer den kliniska mammografin att fortsätta utan hinder. Den direkta cancervården berörs inte, säger chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund.

Mammografistoppet kommer att gälla till och med fredag 27 november, den tid som anses nödvändig för medarbetarna att tillfriskna och inte längre vara smittosamma.

- Vi kommer inte att ha möjlighet att meddela alla kvinnor som har en bokad tid om stoppet, men hoppas att de har förståelse för att vi tvingas agera snabbt, säger Gunhild Nordesjö Haglund.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet