Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-10-12

Lex Maria-anmälan efter missad remiss

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria då en remiss missats att skickas till Västerviks sjukhus.

Fallet gäller en patient i 70-års åldern som sökte vård på akuten vid Oskarshamns sjukhus för tilltagande besvär i ett öga.

Besvären bedömdes som ögoninflammation och i samråd med ögonkliniken i Västervik påbörjades en behandling med antibiotika. Vidare uppföljning planerades vid ögonkliniken på Västerviks sjukhus men det skickades aldrig någon remiss från akutkliniken i Oskarshamn för uppföljningen.

Patienten sökte två veckor senare själv kontakt med ögonkliniken på Västerviks sjukhus. När patienten undersöktes av ögonkliniken hade patientens öga försämrats så mycket att ögat slutligen behövde opereras bort.

Den bristfälliga handläggningen på akutkliniken vid Oskarshamns sjukhus har utsatt patienten för en allvarlig och permanent vårdskada.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 12 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet