Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-07-25

Lex Maria-anmälan efter fel i larmmatta

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att en patient ramlat då larmmattan inte fungerade.

En äldre patient ramlade när hen vårdades på sjukhuset. Eftersom patienten hade balanssvårigheter fanns en så kallad larmmatta bredvid sängen. På grund av fel i larmmattan larmade den dock inte som den skulle ha gjort när patienten steg upp. Detta kan ha bidragit till fallet. Patienten fick små hjärnblödningar på grund av fallet men dessa krävde ingen behandling. Samtliga larmmattor är nu kontrollerade.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 16 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet