En person framför en datorskärm där det syns en bild på en kvinna och två barn.
Pressmeddelande 2019-02-28

Länets vård fortsatt i förtroendetoppen

Befolkningen i Kalmar län fortsätter att ha ett av landets högsta förtroenden för hälso- och sjukvården. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018.

72 procent av de tillfrågade länsborna svarade i enkäten att de hade högt förtroende för hälso- och sjukvården i länet som helhet. Att jämföra med siffran för riket som var 61 procent.

Allra störst förtroende i landet finns för sjukhusen i Kalmar län. 79 procent av de tillfrågade svarade ja på frågan, en ökning mot förra året. Förtroendet för hälsocentralerna inom primärvården är också högt. Här hamnar Region Kalmar län på andra plats.

Också när det gäller tillgången till vård är de boende i Kalmar län bland de mest nöjda i landet, 87 procent instämmer i påståendet om de har den hälso- och sjukvård de behöver. När det gäller om det är rimliga väntetider till hälsocentralerna rankas Kalmar län högst i landet och till sjukhusen för besök eller behandling näst högst.

De tillfrågade i Kalmar län är också bland dem i landet som i störst omfattning anser att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet avgör och inget annat.

En kraftig förbättring i Hälso- och sjukvårdsbarometern är förtroendet för råden på 1177.se.  68 procent anger ett högt förtroende för tjänsten vilket placerar Region Kalmar län på tredje plats. Också förtroendet för e-tjänsterna på 1177.se har ökat kraftigt. Däremot har allmänhetens förtroende för 1177 Vårdguiden på telefon minskat och Kalmar län har halkat ned bland landets regioner. Det är framför allt tillgängligheten som lyfts fram som förklaring till ett lägre förtroende.

- Överlag är det imponerande resultat. År efter år har vi väldigt höga förtroendesiffror. Särskilt roligt är ökningen när det gäller 1177.se och e-tjänsterna. När det gäller 1177 Vårdguiden på telefon har vi problem med långa väntetider. Det är något vi måste komma till rätta med och vi jobbar intensivt med att förbättra tillgängligheten, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern mål är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Syftet är att få underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i landstingens och regionernas arbete med att planera, leda och styra hälso- och sjukvården. 

1000 personer 18 år och äldre har svarat i Kalmar län dels under april-maj förra året, dels under oktober-november. De fick besvara sammanlagt 14 frågor.

 

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet