Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på många händer.
Pressmeddelande 2022-02-22

Befolkningen fortsätter att öka

Kalmar läns befolkning fortsätter att öka. Den 31 december 2021 var länets folkmängd 247 175 invånare, vilket är en ökning på 1 165 personer jämfört med 2020.

Under 2020 noterade Kalmar län den största årliga befolkningen någonsin. Nu står det klart att befolkningen ökade ännu mer under 2021. Under 2020 var ökningen 564 personer, för att under 2021 bli 1 165 personer.

- Det är glädjande att länet totalt sett ökar i befolkning. Det är ett tecken på att vi är en attraktiv region att leva, bo och verka i. Det är också viktigt för att länets arbetsgivare lättare ska få tag på kompetens, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Under 2021 ökade länets befolkning med 0,5 procent. Precis som förra året var det Mörbylånga kommun som hade högst andel befolkningsökning (+1,5 procent), vilket gör kommunen numera till länets femte största kommun efter Kalmar, Västervik, Oskarshamn och Nybro.

Befolkningsökningen är dock koncentrerad till hälften av länets kommuner. Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Västervik ökar i befolkning, medan Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Torsås och Vimmerby minskar.

- Det är oroväckande att hälften av våra kommuner minskar i befolkning. En av våra största utmaningar är att få hela länet att ta del av befolkningsökningen. Våra gemensamma satsningar och samarbeten är viktiga vägar framåt för att vi inom länet ska hitta sätt att komplettera och hjälpa varandra, säger Helena Nilsson.

Precis som under 2020 står Högsby kommun även 2021 för högst andel befolkningsminskning i länet. Till skillnad från minskningen på 3,2 procent under 2020, var 2021 års minskning endast 1,5 procent.

Mer information bakom dessa siffror, som exempelvis ålder, geografi, utbildningsnivå och flyttmönster på både inflyttare och utflyttare kommer Region Kalmar läns analytiker nu att ta fram som ett underlag i det fortsatta arbetet för regional utveckling.

Fakta/Folkmängd i kommunerna 31 december 2021

Borgholm 10 895 (+59)

Emmaboda 9 329 (-31)

Hultsfred 14 056 (-51)

Högsby 5 645 (-86)

Kalmar 71 328 (+999)

Mönsterås 13 258 (-6)

Mörbylånga 15 722 (+235)

Nybro 20 284 (+11)

Oskarshamn 27 220 (+73)

Torsås 7 113 (-36)

Vimmerby 15 578 (-94)

Västervik 36 747 (+92)

Uppdaterad 15 december 2022 Lämna synpunkter på innehållet