Sedlar i olika valörer
Pressmeddelande 2019-02-12

Kulturbudget på 79 miljoner fördelad

Region Kalmar län fördelade på tisdagen kulturbudgeten på 79,3 miljoner kronor till en rad kulturverksamheter.

Det är det statliga anslaget på drygt 32 miljoner och det regionala på 47,2 miljoner som nu går ut till en rad institutioner och andra verksamheter. Tillsammans innebär det en bidragsökning på två procent för 2019.

Av det statliga bidraget finns också öronmärkta anslag.

950 000 kronor är en tillfällig förstärkning för att öka utbudet och tillgängligheten för folkbibliotekens verksamhet i hela länet.

150 000 kronor disponeras för dansfrämjande verksamhet inom Byteatern.

350 000 kronor fördelas inom kultursamverkansmodellen till Virserums konsthall. Konsthallen har tidigare fått statligt utställningsbidrag på motsvarande nivå.

Det statliga bidraget till Filmregion sydost räknas upp med 1 procent.

Högst anslag får Byteatern med 18 miljoner kronor följt av Kalmar läns museum 17,8 miljoner, Kalmar läns musikstiftelse 17,3 miljoner, Kalmar konstmuseum 8,3 miljoner, Virserums konsthall 2,4 miljoner och Filmregion sydost 2,3 miljoner.

Totalt fördelades pengarna på 24 olika institutioner eller kulturverksamheter.

Beslutet var dock inte enigt i regionala utvecklingsnämnden. Sverigedemokraterna ville minska Byteaterns anslag med två miljoner kronor och föra över det till hembygdsrörelsen i länet.

Mer information

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör                                              
070-607 09 87.

Karin Helmersson, ordförande regionala utvecklingsnämnden                   
070-541 71 76.

Pär-Gustav Johansson, vice ordförande, regionala utvecklingsnämnden    
070-317 89 50.

 

 

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet