Dekorbild
Pressmeddelande 2020-03-23

Krisledningsnämnd träder i funktion

Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou beslöt på måndagen att regionens krisledningsnämnd ska träda i funktion på tisdagen.

Covid-19 och utvecklingen i samband med spridningen av det nya coronaviruset är en allvarlig störning i Region Kalmar läns verksamhet. Och av den anledningen har regionstyrelsens ordförande tagit beslutet att aktivera krisledningsnämnden från tisdag 24 mars.

Krisledningsnämnden ger möjlighet till snabba och koordinerade beslut när situationen kräver det. Krisledningsnämnden består av regionstyrelsens arbetsutskott.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet