Mats Andersson, ny psykiatridirektör
Pressmeddelande 2021-12-22

Klart med ny psykiatridirektör

Mats Petersson, 54, blir ny psykiatridirektör i Region Kalmar län. Han tillträder tjänsten i april.

Mats Petersson är i grunden försvarsmaktsofficer. Han kommer närmast från Nässjö kommun där han har varit verksam sedan 2015 som socialchef med ansvar för äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, funktionshinderomsorg, beroendeproblematik och samsjuklighet, arbetsmarknadsåtgärder samt bistånd och myndighetsutövning inom socialtjänstens lagstiftning.

Mellan 2005–2015 var han verksam i Region Jönköpings län som primärvårdschef, klinikchef och biträdande sjukvårdsdirektör för Länssjukhuset Ryhov.

- Det känns mycket stimulerande och ansvarsfullt att få möjligheten att jobba i Region Kalmar län. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att tillsammans med medarbetare, ledning och förtroendevalda utveckla den specialiserade psykiatriska vården med stort fokus på fortsatta omställningen för en personcentrerad god, säker och nära vård, säger Mats Petersson.

 

Mer information

Mats Petersson, ny psykiatridirektör tel. 0380-518964

Uppdaterad 22 december 2021 Lämna synpunkter på innehållet