Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på tre ungdomar som vandra längs en strand
Pressmeddelande 2022-11-16

Kalmar län ska marknadsföras i Europa

Kalmar län satsar 3,5 miljoner på internationell marknadsföring av länet som besöksmål.

Även om antalet utländska besökare ökade kraftigt 2021 i förhållande till 2020 blev det ändå bara hälften så många gästnätterna för internationella besökare som året före pandemin, 2019.

För att få siffrorna att öka ytterligare och stärka besöksnäringen i regionen har en gemensam marknadsplan tagits fram som innebär aktiviteter riktade främst mot Tyskland, Holland och Danmark.

Länets kommuner satsar tillsammans 1 760 000 kronor och lika mycket beviljas Region Kalmar län av den regionala tillväxtpolitikens 1:1-medel för projektet som kommer att pågå under nästa år.

Beslutet av regionala utvecklingsnämnden gäller under förutsättning av kommunernas finansiering.

Nytt program för livsmedelsstrategin på gång

Ett uppdaterat handlingsprogram, Livsmedelsstrategi för Kalmar län är på väg ut på remiss. Programmet som sträcker sig över perioden 2023-2025 har samma strategier, mål och delmål som i handlingsprogrammet 2020-2022. Aktivitetslistan för den kommande perioden är ny och innehåller 18 olika aktiviteter inom fem olika rubrikområden.

De övergripande målen är att fler ska köpa livsmedel från Kalmar län och att branschen långsiktigt och hållbart ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.

Bland aktiviteterna de kommande åren märks bland annat en satsning på fortsatt produktutveckling och innovation av baljväxter, framtidens nya och nygamla grödor, ung mat i Kalmar län och smaken av Småland och Öland.

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut handlingsprogrammet på remissrunda. Till våren beräknas regionfullmäktige, LRF Sydost och länsstyrelsen var för sig ta beslut om programmet.

Samverkan med kvinnojourerna

Region Kalmar län vill teckna en överenskommelse med länets kvinnojourer kring samverkan om det våldsförebyggande arbetet i Kalmar län. Ekonomiskt stöd kommer att tas från befintliga medel. Regionala utvecklingsnämnden gav på onsdagen uppdraget att ta fram en överenskommelse.

Uppdaterad 16 november 2022 Lämna synpunkter på innehållet