Stetoskop på papper
Pressmeddelande 2019-02-19

IVO vill stärka patientsäkerheten

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vill inte att icke-legitimerade läkare ensamma ska tjänstgöra vid akutmottagningen vid Oskarshamns sjukhus.

Det framgår av ett beslut som IVO meddelade på måndagen.

- Vi tar till oss och ser allvarligt på IVO:s synpunkter och kommer omgående att starta en dialog med medicinkliniken vid Oskarshamns sjukhus om hur vi kan stärka kompetensen vid sjukhusets akutmottagning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Att icke-legitimerade läkare, oftast AT-läkare, ensamma tjänstgör på en akutmottagning är inte unikt för Oskarshamns sjukhus. I en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i november förra året framgick det av en enkät att 40 procent av de svarande akutmottagningar någon gång den senaste månaden haft läkare utan legitimation som jobbat ensamma utan handledning på plats.

IVO har tidigare tagit ett principbeslut om att icke-legitimerade läkare inte ska tjänstgöra på en akutmottagning utan en legitimerad läkare på plats. Region Kalmar län ska innan den 1 maj redovisa vilka åtgärder som ska vidtas vid akutmottagningen i Oskarshamn.

På ytterligare två punkter vill IVO ha en redovisning av åtgärder för att stärka patientsäkerheten.

Dels måste det systematiska patientsäkerhetsarbetet förbättras vid Oskarshamns sjukhus, Västerviks sjukhus och vid den psykiatriska kliniken i Västervik. Kritiken handlar om kvaliteten på internutredningar i samband med lex Maria-anmälningar och för psykiatrin om brister i samordningen.

Dels efterlyser IVO nya internutredningar och kompletteringar när det gäller flera lex Maria-anmälningar.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet